Kwalifikacje zawodowe

Posiadam uprawnienia międzynarodowe Master Fitness Manager wydawane przez European Fitness & Wellness Associations (ID 33-34646490 EFCA).