Umowa najmu

Każdy kto ma zamiar prowadzić w najętym lokalu działalność gospodarczą powinien w miarę możliwości zawrzeć umowę najmu na czas oznaczony, przynajmniej na taki okres, w którym wpływy z tej działalności zwrócą nakłady poczynione na lokal. Jeśli umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony trzeba się liczyć z tym, że wynajmujący bez podania przyczyn może w każdej chwili wypowiedzieć stosunek najmu. W efekcie najemca traci lokal wraz z wszystkimi udoskonaleniami w jakie go wyposażył, co nie oznacza, że nie może domagać się zwrotu wartości tych nakładów. Jednakże zgodnie z artykułem 676 Kodeksu Cywilnego wynajmujący ma wybór pomiędzy zwrotem pieniędzy za ulepszenia albo żądaniem przywrócenia stanu poprzedniego.

333333